O nás

Mužácký sbor v Popicích byl založen na jaře 2010.
Působí v něm dvacet členů všech generací, od 18-ti do 75-ti.
Patříme do regionu hanáckého Slovácka, ale máme rádi písně celého Slovácka i Podluží.
Nejraději zpíváme písně o víně, protože většina našich členů jsou i vinaři.
Rádi budeme spolupracovat s každým, kdo to cítí podobně.

V pátek 12. března 2010 se na obecním úřadě konala ustavující schůzka zájemců o „mužácké zpívání“. Úmysl zazpívat si moravskou píseň ve sboru projevilo osm mužů, kteří se zúčastnili první zkoušky 29.března v sále kulturního domu. Jejich vedoucím je známý muzikant Václav Kosina z Nikolčic. Postupně se počet „mužáků“ zvýšil na dvanáct. K získání výraznějšího pěveckého projevu mužáckých sborů z Podluží se ujal pan Josef Varmuža ze Svatobořic-Mistřína, který dojížděl na pravidelné zkoušky.
Jedním z prvních veřejných vystoupení bylo „zpívání u cimbálu“ při výstavě vín a pak na „babských hodech“ 22. května 2010. Podvakrát krásně zazpívaný známý „ Sbor Židů“ z Verdiho Nabucca v kostele sv. Ondřeje všechny posluchače nadchl. Vřelé přijetí se sboru dostalo i při svěcení mladých vín 28.listopadu a při předsilvestrovském posezení u cimbálu, kdy si „mužáci“ zazpívali s doprovodem Varmužovy cimbálové muziky.

Zápis z Kroniky Popic pro rok 2010, autorem je kronikářka paní Anna Frýdková